manastir Lesje namestanje Simen gromobrana

Simen gromobranom zaštićen kompleks manastira Lešje

U porti manastira Lešje kod Paraćina postavili smo gromobran, koji ce štititi ceo kompleks manastira u prvom, najstrožijem nivou zaštite.

Simen Lesje 3

Pocinkovani stub ima visinu od 15 metara, a gromobran je sa ranim startovanjem, i vremenom prednjačenja od 60 ms.

Simen Lesje 1

Istorija manastira Lešje veoma je duga, značajna i zanimljiva. Najpre je sredinom 14. veka župan Vukosav, kome je car Dušan dao na upravljanje ovu oblast, podigao Bogorodičnu crkvu i poklonio je manastiru Hilandaru. Lešje, međutim, doživljava procvat i postaje važan duhovni centar nekoliko decenija kasnije, kada knez Lazar vraća upravu nad manastirom u srpske zemlje.

Manastir Lešje tokom duge turske vladavine potpuno strada u požaru i posle 16. veka nestaje sa karata Balkana. Pronalazi ga tek posle Prvog svetskog rata lokalni meštanin Živan Marković, koji otkopava deo temelja i zida na njima malu kamenu crkvu pokrivenu limom.

Od 2004. godine počinje velika obnova manastira Lešje. Podiže se crkva posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice, kula sa devet zvona donetih iz Rusije, konak, spomen kosturnica. U manastir stižu relikvije, uređuju se vrtovi, česme i izvori vode za koju postoje svedočenja da je lekovita. Arhitektura manastirske crkve veoma je neobična i predstavlja kombinaciju pravoslavnih graditeljskih stilova – ruskih, rumunskih, grčkih i srpskih.

Manastir Lešje udaljen je 12 kilometara od Paraćina, i do njega se dolazi kada se sa puta prema Zaječaru skrene ka selu Lešje, iznad kojeg je manastirski kompleks.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *