Veoma povoljno - usluga erozione obrade na žičanom i erozimatu sa elektrodom

Prateći najsavremenije trendove, stručni tim Simena kupcima nudi usluge preciznog sečenja, izrade alata, kalupa i usluge obrade materijala elektroerozijom.

Postoji dva osnovna tipa mašina za elektroeroziju – erozimat sa žičanom elektrodom i erozimat sa punom elektrodom.

Simen u svom proizvodnom pogonu poseduje i jedan i drugi – erozimat sa žicom japanskog proizvođača, firme Brother, i erozimat sa punom elektrodom švajcarske firme Charmilles.

Proces elektroerozije ima brojne prednosti u poređenju sa klasičnom mehaničkom obradom materijala. Na erozimatima se mogu dobiti veoma komplikovani, precizni i fini oblici, uski prorezi, duboki mikrootvori, zakrivljeni otvori… kakvi se uopšte ne mogu postići klasičnim postupkom. Mogu se obraditi i veoma tvrdi i krti materijali, uz visoku tačnost i kvalitet obrađene površine. Sa erozimatima, izrada alata iz segmenata postaje prošlost – složene ravni izvode se u jednom komadu. Na erozimatima se izrađuju, dorađuju ili popravljaju sve vrste alata za probijanje i prosecanje, gravirani kalupi, delovi sa tankim zidovima…

Iako se kretanje erozimata izvodi automatski, uz pomoć posebnog programa, što povećava preciznost, iskustvo i stručnost radnika na mašini ima veliku ulogu. U Simenu se konstrukcijom i izradom alata bavimo dvadeset četiri godine.

Proizvodni proces sečenja i izrade Vaših alata i kalupa na erozimatima smo organizovali tako da možemo da Vam ponudimo najpovovoljnije cene, uz maksimalno kratke rokove.

Naši inženjeri i majstori će Vam savetima pomoći da čitav proces izrade alata – od nacrta i dizajna do finalne obrade, bude u skladu sa Vašim potrebama.

erozimati