Simen doo Jagodina

SCHWAERTZ COMPACT M GROMOBRAN je specijalno konstruisan kako bi pružio pouzdanu zaštitu za kuće i manje zone sa ograničenim budžetom. Njegov dizajn je prilagođen radu u izazovnim uslovima kako bi osigurala najviši nivo bezbednosti i zaštite.

 

Napredno okidanje: 35 ms

Visina: 295 mm

Prečnik (telo): 98 mm

Težina: 2,2 kg

Dimenzije kutije: 39x11x11 mm

Schwaertz Compact M

Kako funkcioniše?

Na površini zemlje postoji stalno prisutno električno polje koje se pojačava tokom udara groma. Ovo pojačanje se naziva korona efektom i javlja se kada električno polje dostigne vrednosti između 50 kV/m i 100 kV/m.

Korona efekat se razvija sa najviših tačaka struktura, koje se nazivaju vođe naviše. Vođa naviše stvara put za jonizaciju i time omogućava munji da pronađe put za pražnjenje.

Put pražnjenja je način povezivanja vođe naviše sa vođom naniže. ESE gromobran koristi energiju plazme kako bi generisao najbolju vođu naniže i koristi rastuću elektrostatičku energiju za sigurno usmeravanje munje.

Shopping Basket