Simen doo ispituje sve električne i gromobranske instalacije i o tome izdaje stručni nalaz .

Stručni nalaz je potreban za priključenje na elektrodistributivnu mrežu , za protivpožarnog inspektora i za tehnički prijem objekta.

Za ispitivanje koristimo atestiran instrument (atestiran u Institutu Nikola Tesla iz Beograda) marke Kyoritsu KEW6016.

Kod ispitivanja instalacija se proverava:

  • Neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala.

  • Zaštitni uređaj ( FID sklopka).

  • Otpornost petlje kvara.

  • Otpornost izolacije provodnika.

  • Otpornost uzemljenja.

  • Funkcionalnost uređaja za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja.

  • Funkcionalnost i ispravnost gromobranske instalacije.

ispitivanje instalacija Simen