krusik gromobrani

Na valjevskom “Krušiku” 24 Simen gromobrana

Upravo smo završili veliki posao. Stručnjaci kompanije Simen zaštitili su kompleks Holding korporacije “Krušik” u Valjevu, za šta je bilo potrebno 24 gromobrana Skylance SL45, sa ranim startovanjem, i vremenom prednjačenja 60 mikrosekundi.

Novi gromobrani francuske proizvodnje postavljeni su umesto starih, radioaktivnih, koji su demontirani, čime je površina od 140 hektara na kojoj se nalaze “Krušikove” fabrike na najsavremeniji način zaštićena.

Krusik gromobrani

Predstavljamo ukratko našeg novog klijenta i sa ponosom ističemo da je Simenu poverenje ukazala korporacija sa dugom tradicijom, velikim ugledom i izuzetno osetljivim proizvodnim programom u grani namenske industrije.

Istorija Holding korporacije ”Krušik” počinje 1939. godine kada je osnovana “industrijska radnja za izradu kapisli“. Posao se brzo širi pa se do kraja rata proizvode ručne bombe i puščana municija, a posle rata vojna sredstva, ali i civilni proizvodi u posebnim fabrikama i organizacionim celinama (akumulatori, armature za domaćinstva, proizvodi od plastike, tekstilne mašine, alati). Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka “Krušik” je bio gigant sa deset hiljada zaposlenih i proizvodima koji su većim delom bili namenjeni stranim tržištima. Posebno mesto zauzimala je namenska proizvodnja sa visokokvalitetnim tehnologijama raketnog programa. Raspad Jugoslavije, sankcije i NATO bombardovanje potpuno su urušili korporaciju, koja se tek poslednjih godina “diže iz pepela”, pre svega u grani namenske industrije.

Danas je obezbeđeno stabilno poslovanje i posao za oko 1900 radnika. “Krušik” proizvodi minobacačke mine svih kalibara, vođene i nevođene rakete, avionske bombe, artiljerijska zrna, municiju i metkove određenih kalibara, kumulativne mine, ručne bombe, protivtenkovske mine, školski namenski program… nudi usluge kontrolno-tehničkih pregleda i remonta. U civilnom programu su protivgradni sistem, električni detonatori, kontejneri za skladištenje eksplozivnih materija, pištolj i kapsle za omamljivanje stoke, izrada alata, metaloprerada, termička obrada i hemijska zaštita.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *