dlr centar

Zaštita od udara groma, nove tehnologije

Praćenje najnovijih tehnoloških trendova i dostignuća za nas u Simenu je potreba i zadovoljstvo, a nešto od toga interesantno je i za širu javnost. Na primer, inovativne medode zaštite trupa aviona od udara groma, nemačkog nacionalnog Centra za vazduhoplovstvo i svemirske letove (DLR), upravo predstavljene na sajmu JEC u Parizu.
Zbog naglog napretka nauke u proteklim decenijama i njene primene timovi stručnjaka širom sveta stalno rade na usavršavanju materijala, što je ogromna oblast o kojoj se izvan struke malo govori. Avio-industrija, na primer, pravi veliki zaokret prema upotrebi kompozitnih materijala visokih performansi, ojačanih vlaknima, u konstrukciji trupa aviona. Šta se događa sa zaštitom u slučaju udara groma u letelicu u takvim rešenjima, kada više ne postoje elektroprovodljiva metalna konstrukcija sa efektom Faradejevog kaveza? Unutrašnjost aviona čiji je trup napravljen od kompozitnih materijala maksimalno efikasno štiti se nanošenjem sloja specijalno formulisanog materijala. Problem je što se on nanosi ručno, što je veoma skup proces. Naučnici i istraživači nemačkog Centra za vazduhoplovstvo i svemirske letove (DLR) pronašli su rešenje i izložili su ga na najvećem svetskom Sajmu i konferenciji o kompozitnim materijalima JEC, održanom od 6. do 10. marta 2016. godine u Parizu. DLR U DLR Centru za lake tehnologije u Augsburgu i Štadeu razvijen je i testiran potpuno automatizovan metod (na slici). Konstruisana je specijalna glava koja naleže na površinu i nanosi sloj koji štiti od udara groma. Izvanredna preciznost primene bez nabora i na najtežim partijama svakako je za divljenje. U isto vreme, automatizovani proces odlikuje bolja iskorišćenost materijala, a odstupanja se kreću u još užim granicama tolerancije nego do sada. Sigurno će proći još mnogo vremena do široke primene novih načina zaštite od udara groma u drugim industrijama i oblastima. Simen je tu da sve promene zajedno sa vama prati, i da im se prilagođava, kako bi tržištu ponudio najsavremenija rešenja. Foto: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *