Ispitivanje u proizvodnji se sastoji od detaljne verifikacije SKYLANCE koristeći visokonaponski generator i visokonaponsku sondu, a rezultat se prikazuje na osciloskopu. Ova kontrola je najvažnija i sprovodi se na svim proizvedenim uzorcima kako bi se verifikovao kvalitet proizvoda.

Skylance NB 45 – vreme prednjačenja – 45 µs

Poluprečnik zaštite

Rp
poluprečnik zaštite po horizaotali je
u zavisnosti od visine “h” hvataljke
(visine postavljanja).


Rp =  [h(2D-h)+ΔL(2D+ΔL)] za h ≥ 5m.
Za h < 5m, upotrebiti tabelu dole.


h : visina vrha SkyLance gromobrana
iznad površine koja se štiti.


D : udarno rastojanje definisano
NFC 17-102.
20m za nivo zaštite 1 (LP1),
45m za nivo zaštite 2 (LP2),
60m za nivo zaštite 3 (LP3).


ΔL : 10 6 x ΔT, gde 10 6 predstavlja brzinu munje.


ΔT : inicijalno prednjačenje utvrđeno tokom
visokonaponskih laboratorijskih
ispitivanja na osnovu priloga C
francuskog standarda NFC 17-102.

Preporučeni poluprečnici zaštite