Simen doo Jagodina

SCHWAERTZ COMPACT S GROMOBRAN je dizajnirana da zaštiti kuće i male zone sa ekonomičnim budžetom. Naš dizajn je optimizovan za rad u izuzetno zahtevnim uslovima, pružajući izuzetnu zaštitu.

 

Napredno okidanje: 25 ms

Visina: 295 mm

Prečnik (telo): 98 mm

Težina: 2,1 kg

Dimenzije kutije: 39x11x11 mm

Schwaertz Compact S gromobran
gromobran s

Nivo zaštite

Zaštitni poluprečnik Schwaertz gromobrana je povezan sa njegovom visinom (h) u proporciji sa površinom koju treba zaštititi, njen efikasan prema izabranom nivou zaštite.

Prema standardu NFC 17-102 – septembar 2011, njegov proračun je napravljen na sledeći način:

Rp (h)(m) pokazuje zaštitni radijus na naznačenoj visini h;

r(m)

20m za stepen zaštite I;
30m za stepen zaštite II;
45m za stepen zaštite III;
60m za nivo zaštite IV;

nivo-zastite
Shopping Basket