Simen doo gromobrani

gromobran sa ranim startovanjem

Sertifikovano ispitivanje gromobrana

poluprecnik zastite

Rp polupreènik zaštite po horizontali je u zavisnosti od visine "h" hvataljke (visine postavljanja).
Rp = √[h(2D-h)+ΔL(2D+ΔL)] za h ≥ 5m. Za h < 5m, upotrebiti tabelu dole.
h : visina vrha SkyLance gromobrana iznad površine koja se štiti.
D : udarno rastojanje definisano NFC 17-102.
20m za nivo zaštite 1 (LP1),
45m za nivo zaštite 2 (LP2),
60m za nivo zaštite 3 (LP3).
ΔL : 10⁶ x ΔT, gde 10⁶ predstavlja brzinu munje.
ΔT : inicijalno prednjaèenje utvrðeno tokom visokonaponskih laboratorijskih ispitivanja na osnovu priloga C francuskog standarda NFC 17-102.

Ispitivanje u proizvodnji sastoji se od detaljne verifikacije SKYLANCE koristeæi visokonaponski generator i visokonaponsku sondu, a rezultat se prikazuje na osciloskopu. Ova kontrola je najvažnija i sprovodi se na svim proizvedenim uzorcima kako bi se verifikovao kvalitet proizvoda.
SKYLANCE ima ugrađen poboljšani sistem za rano startovanje koji je povećao sposobnost prihvatanja atmosferskog pražnjenja u poređenju sa ostalim gromobranima.

Centre de Genie Electrique

Vreme prednjačenja i performanse SKYLANCE-a su ispitane i potvrđene u visokonaponskoj laboratoriji u: "Centre de Genie Electrique" u Lionu, Francuska.

Ovo ispitivanje je bilo uspešno, a o rezultatima ispitivanja izdat je sertifikat od LCIE, Laboratorije "Central des Industries Electriques" u skladu sa francuskim standardom NFC 17-102

Centre d'Essais Aeronautique

Konstrukcija SKYLANCE je optimizovana tokom mnogobrojnih visokonaponskih laboratorijskih ispitivanja, njegove performanse su merene u najvecoj francuskoj laboratoriji za visokonaponska ispitivanja, Centre d'Essais Aeronautique u Tuluzu - CEAT – koja pripada frencuskom Ministarstvu odbrane.

Polupreènik zaštite

Poluprečnici su izračunati uz pomoć formule za Rp date gore. Preporučeni poluprečnici zaštite, po preporuci francuskog standarda NFC 17-102, su dati u tabeli dole:

zastita gromobrana tabela

h (u metrima): visina od vrha SkyLance do površine koju štitimo
LP: Nivo zaštite po preporuci priloga B standarda NFC 17-102

NAPOMENA: Munja je prirodni fenomen, pa proizvođač preporučuje, zbog ostvarivanja većeg stepena sigurnosti, upotrebu tablice pri izboru Rp-a, a proveru ostvarenog Rp-a raditi po lokalnim važećim standardima i propisima.

Sertifikovano ispitivanje gromobrana

 • Centre de Genie Electrique, Lion, Francuska
 • Centre d'Essais Aeronautique, Tuluz, Francuska

Simen doo

 • Jagodina, Srbija: Naselje Kneza Lazara br. 18
  Beograd, Srbija: Gundulicev Venac 6
 • mob (od 7:30 do 17h): (063) 87 34 609
  (069) 240 9022
  gromobrani35@gmail.com
 • Pib: 101157311
  T. račun: 155-289-16
  Mat. broj: 07671733
  Reg. broj: 09607671733
  Šifra del: 2562