SKYLANCE, ugrađen poboljšani sistem za rano startovanje koji je povećao sposobnost prihvatanja atmosferskog pražnjenja u poređenju sa ostalim gromobranima.

Konstrukcija SKYLANCE je optimizovana tokom mnogobrojnih visokonaponskih laboratorijskih ispitivanja, njegove performanse su merene u najvećoj francuskoj laboratoriji za visokonaponska ispitivanja, Centre d’Essais Aeronautique u Tuluzu CEAT – koja pripada frencuskom Ministarstvu odbrane.

Skylance NB 60 – vreme prednjačenja – 60 µs

gromobran n 60

Postupak ispitivanja prema NF C17-102 potvrđen od strane LCIE

gromobran nb 40 skylance

Vreme prednjačenja i performanse SKYLANCE-a su ispitane i potvrđene u visokonaponskoj laboratoriji u: “Centre de Genie Electrique” u Lionu, Francuska.

Ovo ispitivanje je bilo uspešno, a o rezultatima ispitivanja je izdat sertifikat od strane LCIE, Laboratorije “Central des Industries Electriques”, u skladu sa prilogom C francuskog standarda NFC 17-102.

Poluprečnik zaštite

Rp
poluprečnik zaštite po horizaotali je
u zavisnosti od visine “h” hvataljke
(visine postavljanja).


Rp =  [h(2D-h)+ΔL(2D+ΔL)] za h ≥ 5m.
Za h < 5m, upotrebiti tabelu dole.


h : visina vrha SkyLance gromobrana
iznad površine koja se štiti.


D : udarno rastojanje definisano
NFC 17-102.
20m za nivo zaštite 1 (LP1),
45m za nivo zaštite 2 (LP2),
60m za nivo zaštite 3 (LP3).


ΔL : 10 6 x ΔT, gde 10 6 predstavlja brzinu munje.


ΔT : inicijalno prednjačenje utvrđeno tokom
visokonaponskih laboratorijskih
ispitivanja na osnovu priloga C
francuskog standarda NFC 17-102.

Preporučeni poluprečnici zaštite