Monthly Archives: May 2016

Savremeni gromobrani – konstrukcija i princip rada

Niko ne može da predvidi kada će grom pogoditi neko mesto na zemlji. Ponašanje prirode krajnje je hirovito, a pojava od koje treba da nas zaštiti gromobran – veoma ozbiljna i opasna. Jačina električne energije koja se oslobađa prilikom udara groma ponekad je veća od 400 kA, temperatura može da pređe 27 hiljada stepeni Celzijusa, a brzina se približava trećini brzine svetlosti. Planetu Zemlju svake sekunde pogodi oko 100 gromova, u približno dve hiljade nepogoda koje, i dok ovo čitate, negde traju.

Nastavak teksta