Monthly Archives: March 2016

Zaštita od udara groma, nove tehnologije

Praćenje najnovijih tehnoloških trendova i dostignuća za nas u Simenu je potreba i zadovoljstvo, a nešto od toga interesantno je i za širu javnost. Na primer, inovativne medode zaštite trupa aviona od udara groma, nemačkog nacionalnog Centra za vazduhoplovstvo i svemirske letove (DLR), upravo predstavljene na sajmu JEC u Parizu.

Nastavak teksta